Disclaimer

De rechten op materiaal op deze websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook die deze website bevat, het exclusieve eigendom van Relevance Learning B.V., die zich alle rechten voorbehoudt die daaraan zijn verbonden.

Hoewel bij de ontwikkeling en totstandkoming van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan Relevance (een label van Schouten & Nelissen) op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste inhoud, onvolkomenheden en eventuele gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Relevance kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de site en de informatie die op de site wordt getoond. De informatie op de site kan door Relevance worden gewijzigd zonder enige verplichting of voorafgaande aankondiging.